თავი XIX

საგადასახადო სისტემის როლი ბიზნესში

 1. საგადასახადო სისტემა ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 1421 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 02.13.2017 | კომენტარი (0)

თავი XVIII

რისკების მართვა და სადაზღვევო ბიზნესი

 1. რისკები შეიძლება იყოს 2 სახეობის: ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 1589 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 02.13.2017 | კომენტარი (0)

თავი XVII

ფასიანი ქაღალდების ბაზარი და საფონდო ბირჟა

 1. ფასიანი ქაღალდები ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 1092 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 02.11.2017 | კომენტარი (0)

თავი XVI

ფულისა და საფინანსო სისტემის როლი ბიზნესის განვითარებაში

 1. ფულის აუცილებელი თვისებები: ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 1122 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 02.11.2017 | კომენტარი (0)

თავი XIV

      მარკეტინგი, როგორც ბიზნესის ფილოსოფია

 1. ბიზნესის სისტემა შედგება:
... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 1464 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 02.10.2017 | კომენტარი (0)

თავი XIII

ადამიანური ურთიერთობანი ბიზნესში

 1. ადამიანის მართვის 3 მოტივი კლეი ოლდერფერას აზრით („ERG“):
 • „Existence“ - არსებობა;
 • „Relatedness“ - ურთიერთობა;
 • „Griwth“ - ზრდა.
 1. სამართლიანობის თეორიის თანახმად, ადამიანი არის საზოგადოებრივი არსება, რომელიც ყოველთვის (მათ შორის სამუშაო ადგილზე) ეძებს კონტაქტს სხვა ადამიანებთან, სტიმულირებას.
 2. კონფლიქტები ორგანიზაციაში შეიძლება იყოს:
 • შინაგანი (პერსონალს შორის) და გარეგანი (მიმწოდებლებთან, მომხმარებლებთან, აქციონერე ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 1414 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 02.05.2017 | კომენტარი (0)

თავი XII

შრომითი რესურსების მართვა

 1. შრომითი რესურსების მართვის ზოგადი პრინციპები „Marriot International“-ის ვიცეპრეზიდენტის კ.ერლიხის აზრით:
 • საკადრო პოლიტიკა უნდა იყოს ინტეგრირებული ბიზნესის სტრატეგიასთან;
 • შრომითი რესურსების მართვის საგანი არის არა ამ დარგის პროგრამები, არამედ ურთიერთობანი;
 • შრომითი რესურსების ეფექტიანი მართვისათვის, აუცილებელია, მოვახდინოთ მოსალოდნელი ცვლილებების პროგნოზირება, მათი ადაპტაცია ახალ გარემოში;
 • შრომითი რესურსების მართვა არის გამიზნული არა პიროვნებებზე, არამედ პრობლემებზე და მათი გადაწყვეტის გზებზე;
 • შრომითი რესურსების მართვის დარგში მენეჯერებს უნდა ესმოდეთ, რომ მათი სარგებლიანობა მოცემულ ბიზნესში მოითხოვს უწყვეტ სწავლებას, მოწინავე გამოცდილების დაგროვებასა და გამოყენებას;
 • ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 1271 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 02.04.2017 | კომენტარი (0)

თავი XI

მატერიალური რესურსების მართვა და ლოგისტიკა ბიზნესში

 1. თანამედროვე ბიზნესი ორიენტირებულია სამეწარმეო პროცესების რაციონალიზაციაზე. სამეწარმეო ბიზნესი გულისხმობს მატერიალური, ენერგეტიკული, ინფორმაციული, სამგზავრო ნაკადების სინქრონიზაციას. მსხვილი კორპორაციების ბიზნესი ეს არის დროული ამოქმედება ყველა ამ ნაკადის წარმოების პროცესში, რასაც ეწოდება ბიზნესის ლოგისტიკური მართვა.
 2. დინამიკურობა წარმოადგენს საწარმოო-ეკონომიკური საქმიანობის ძირითად ატრიბუტს. დინამიკის საფუძველი არის ნაკადური პროცესები. „ნაკადში“ იგულისხმება მატერიალური, სასაქონლო, სატვირთო, ინფორმაც ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 1703 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 02.03.2017 | კომენტარი (0)

თავი X

საქონლისა და მომსახურების წარმოება

 1. წარმოების პროცესის არსი გამომდინარეობს კონვერსიიდან, აქ იგულისხმება მოვლენების ის თანმიმდევრობა, როდესაც რესურსები თანმიმდევრულად გარდაიქმნება პროდუქციად.
 2. კონვერსიის 2 ძირითადი ტიპი:
 • ანალიტიკური - იგულისხმება, რომ ერთი და იმავე სახეობის ნედლეულიდან იწარმოება ერთი რამდენიმე პროფუქტი;
 • სინთეტიკური - იგულისხმება სხვადასხვა მასალიდან პროდუქციის წარმოების პროცესი.
 1. წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების შემადგენელი ნაწილებია:
ნანახია: 1362 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 02.02.2017 | კომენტარი (0)

თავი IX

ბიზნესის ორგანიზაციული სტრუქტურა

 1. ორგანიზაცია არის ადამიანთა ჯგუფი, რომელთა შორის ურთიერთკავშირი განისაზღვრება საერთო მიზნით.
 2. ორგანიზაციული სტრუქტურა მენეჯერების მიერ განსაზღვრული ფორმალური წესების ერთობლიობაა, რომელიც დადგენილია:
 • შრომის  დანაწილების შედეგად ცალკეულ თანამშრომელთა შრომის ოფიციალური დავალებების განაწილებისათვის;
 • მმართველთა კონტროლის სფეროს დადგენისა და ქვეშევრდომების ფუნქციების განსაზღვრისათვის;
 • ყველა იმ ფუნქციის კოორდინატისათვის, რომელიც აუცილებელია ორგანიზაციის, როგორც ერთიანი მექანიზმის საქმიანობისათვუს.
 1. არსებობს 2 ტიპის ორგანიზაციული სტრუქტურა:
ნანახია: 1552 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 02.02.2017 | კომენტარი (0)

1 2 3 4 »
მოგესალმები, სტუმარი!
სამშაბათი, 03.05.2024