პოპულარობა ადამიანის მუდმივი მდგომარეობაა?

  პოპულარობა არის ადამიანის ის მდგომარეობა, რომელიც, იმის მიხედვით, თუ რა გზითაა იგი მოპოვებული, შეიძლება იყოს მუდმივი ან დროებითი. ეს სიტყვა აღნიშნავს ადამიანის ცნობადობასა და ავტორიტეტს. პოპულარობის მომტანი სფერო შეიძლება გახდეს: სიმღერა, ცეკვა, სპორტი, პოლიტიკა...

  მოვიყვანოთ პოლიტიკის მაგალითი. ვფიქრობ, რომ ამ გზით მოპოვებული პოპულარობა ხშირად ნამდვილად ვერ იქნება მუდმივი მდგომარეობა. თუმცა გამონაკლისები არსებობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა იგი ასოცირდება რაიმე მნიშვნელოვანთან. მაგალითად: აშშ-ს ყოფილ პრეზიდენტებს შორის დღემდე ყველაზე პოპულარულია პირველი პრეზიდენტი _ ჯორჯ ვაშინგტონი. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილია აბრაჰამ ლინკოლნი. ის პირველი გახდა ქვეყნის მოწინავეთა შორის და გადადგა სერიოზული ნაბიჯები დემოკრატიული პრინციპებისაკენ, კერძოდ, ლინკოლნი გახლდათ მონობისა და რასობრივი დისკრიმინაციის მოწინააღმდეგე. სწორედ მან გამოაცხადა ოფიციალურად მონობის გაუქმება აშშ-ში.

  რა ... კითხვის გაგრძელება »

ნანახია: 4694 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 08.24.2016 | კომენტარი (0)

•რენესანსი „ვეფხისტყაოსანში“

I. რენესანსი მიჯნურობაში

 1. ღვთაებრივი მიჯნურობის გვერდით ავტორი ხატავს ხორციელ სიყვარულს.
 2. სიყვარული ეფუძნება თავისუფალ არჩევანს.
 3. სიყვარულში არ არსებობს სოციალური ბარიერი.
 4. ქალები უხსნიან მამაკაცებს სიყვარულს.

 

II. რენესანსი მეგობრობაში

 1. მეგობრობა ეფუძნება გაჭირვებაში ჩავარდნილი ადამიანის დახმარების სურბილს.
 2. ყმა შეიძლება იყოს მეგობარი.
 3. ავტორმა, მსოფლიო ლიტერატურაში პირველმა, წარმოაჩინა ქალისა და მამაკაცის მეგობრობა
 4. ადამიანთა მეგობრობა გადაზრდილია სახელმწიფოთა მეგობრობაში.

 

III. რენესანსი პატრონყმობაში

 1. პატრონყმობა ბატონყმობის რენესანსული ფორმაა.
 2. ყმა შეიძლება იყოს მეგობარი.
 3. ყმა შეიძლება იყოს მიჯნური.
 4. პერსონაჟე ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 3487 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 08.22.2016 | კომენტარი (2)

საქართველო „ვეფხისტყაოსნის“ მიხედვით

 1. შოთა რუსთაველი მიმართავს ლიტერატურული გაუცხოების ხერხს.
 2. ფარსადანისა დაროსტევანის სახეებში იგულისხმებაბა გიორგი III.
 3. თინათინისა და ნესტან-დარეჯანის სახეში იგულისხმება თამარი.
 4. ნესტან-დარეჯანს ზრდის მამიდა დავარი, ხოლო თამარს მამიდა რუსუდანი.
 5. ტარიელი სამეფო გვარის წარმომადგენელია, ისევე, როგორც დავით სოსლანი.
 6. ხვარაზმშას ძის ეპიზოდი მიესადაგება გიორგი რუსის ჩამოყვანას საქართველოში.
 7. თამარის ეპოქაში ვაჭარი იმდენად დაწინაურებული იყო, რომ დარბაზის წევრადაც კი ითვლებოდა. ეს აისახა პოემაშიც.
 8. 1195 წ - თამარ მეფემ მიიღო კანონი მეკობრეობა-ავაზაკობის აღმოფხვრის შესახებ. პარალელი პოემის მეკობრეებთან
 9. პოემაში კარგად არის ნაჩვენები ავთანდილის ასტროლოგიური ცოდნა, რასაც პარალელი ეძებნება გელათის აკადემიასთან.
 10. პოემაში ხშირად იხსენიება დარბაზობა, რაც თამარის ეპოქისათვის იყო დამახასიათებელი.
 11. პოემის პერსონაჟები ხშირად ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 789 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 08.21.2016 | კომენტარი (0)

•არგუმენტირებული ესეს შეფასების კრიტერიუმები

 1. დავალების პირობის ადეკვატური გაგება და გააზრება (2ქ)
 2. ნაშრომის აგება (1ქ)
 3. მსჯელობის დასაბუთება (5ქ)
 4. დამოუკიდებელი აზროვნება და ზოგადი განათლება (3ქ)
 5. ლექსიკა და სტილი (3ქ)
 6. მორფოლოგია, სინტაქსი, ორთოგრაფია (4ქ)
 7. პუნქტუაცია (2ქ)

 

•როგორ დავწერო არგუმენტირებული ესე, არგუმენტირებული ესეს შექმნის ზოგადი სტრუქტურა:

I აბზაცი

 • ადამიანთა გარკვეული ჯგუფის მოსაზრების მიხედვით...
 • აღნიშნული საკითხის ირგვლივ...
 • ესეს სათაურის მიხედვით...
 • შესაბამისად...

II აბზაცი

 • შევეცდები მოვიყვანო არგუმენტი...
 • ჯერ ერთი...
 • მეორეც...
 • გარდა ამისა...
 • ამასვე ადასტურებს...
 • აღნიშნულ მოსაზრებას ეხმიან ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 3721 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 08.21.2016 | კომენტარი (0)

ტროპის სახეები / მხატვრულ-გამომსახველობითი საშუალებები

•მეტაფორა - არის მოკლე შედარება, ანუ მას არ გააჩნია შესადარებელი ობიექტი. მას ყოველთვის გააჩნია ქვეტექსტი.

•ფრაზეოლოგიზმი - იგივე ხატოვანი გამონათქვამია, სიტყვათა მყარი შეხამებაა, იდიომაა. მეტაფორისგან იმით განსხვავდება, რომ ავტორი არ ვიცით.

•ჰიპერბოლა - მხატვრული გაზვიადებაა, ანუ არის ის, რაც შეუძლებელია რეალურად მოხდეს.

•ალიტერაცია - ბგერწერული ხერხია და ნიშნავს ერთ სტრიქონში ერთნაირი ბგერების გამეორებას. დამახასიათებელია პოეზიისათვის.(მაგ: ,,მზე აღარ მზეობს ჩვენთანა, დარი არ დარობს დარულად“)

•ანდაზა - მოკლე ბრძნული გამონათქვამია, არ ჰყავს ავტორი.

•აფორიზმი - მოკლე ბრძნული გამონათვამია, ანდაზისგან განსხვავდება იმით, რომ ავტორი ჰყავს.

•ეპითეტი - მხატვრული განსაზღვრა, რომელიც გვპასუხობს კითხვაზე ,,როგორი?“.

--------------------------------------------------------------------------------- ... კითხვის გაგრძელება »

ნანახია: 6801 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 08.21.2016 | კომენტარი (0)

ჯოყოლას ,,გულის სიმართლე“

    ვაჟა-ფშაველას პოემაში ,,სტუმარ-მასპინძელი“ ორი სიმართლე უპირისპირდება ერთმანეთს თემისა და ჯოყოლა ალხასტაიძის სახით. ტექსტიდან გამომდინარე ორივე მხარის სიმართლეზე შეგვიძლია საუბარი. თემიც მართალია იმ მხრივ, რომ მათ მოძმეების მკვლელის დასჯა სურთ და ჯოყოლა მართალია იმ მხრივ, რომ მის იცავს სტუმარ-მასპინძლობის წესს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ორი მხარისან ჯოყოლას ,,გულის სიმართლეა’’ აღსანიშნავი. რადგან მას თემი მხოლოდ რიცხობრივად აღემატება და არ გააჩნია სხვა რაიმე უპირატესობა ჯოყოლასთან.

   ჯოყოლა ,,კბილებით იცავდა“  სტუმარს. ზვიადაურის ნამდვილი ვინაობის გაგების შემდეგ ავტორი ასე გვიხასიათებს ჯოყოლას:

  ჯოყოლა ცოტას შეფიქრდა,

  პირს სინანული წაესო,

  თითქოს ნატყორცნი ისარი

  ზედ გულის კოვზზე დაესო.

თუმცა ეს მხოლოდ წამიერად დაემართა ალხასტაიძეს. მას განზრახული ჰქონდა რომ ბოლომდე გამოსარჩლებოდა სტუმარს და როგორმე ... კითხვის გაგრძელება »

ნანახია: 8626 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 04.01.2015 | კომენტარი (0)

მსოფლიოს საეკლესიო კრებები

 1. პირველი მსოფლიო საეკლესიო კრება, 325 წელი, მოწვეული იქნა კონსტანტინე დიდის მიერ, საქართველოდან ესწრებოდა ბიჭვინთის ეპისკოპოსი სტრატოფილე, განხილული იყო ქრისტიანული რწმენის სიმბოლოს განსაზღვრა.
 2. მეორე საეკლესიო კრება, 381 წელი, მოწვეული იქნა კონსტანტინოპოლში, განხილული იქნა ის, რომ მამა ღმერთი, ძე ღმერთი და სულიწმინდა დამოუკიდებელი და თანაბარი საწყისებია და არსებობენ ერთობაში, საქართველოდან ესწრებოდა ქართლის ეპისკოპოსი პანტოფილე.
 3. მესამე საეკლესიო კრება, 431 წელი, ქალაქი ეფესო , მცირე აზია. განხილული იყო კონსტანტინოპოლელი პატრიარქის, ნესტორის (428-431) ცრუსწავლება.  კრებაზე დაიგმო ნესტორიანელობა და პატრიარქი ნესტორი ეკლესიიდან განდევნილი იქნა.
 4. მეოთხე საეკლესიო კრება, ქალაქი ქალკედონი, 451 წელი. განხილული იყო დიოფიზიტობისა და მონოფიზიტობის საკითხი.
 5. მეხუთე საეკლესიო კრება, 553 წელი, ჩატარდა იმპერატორ იუსტინიანე I _ის ინიციატივით, კონსტანტინოპოლში, დაიგმო ცალკეული მწვალებ ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 1932 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 03.12.2015 | კომენტარი (0)

მარიტა

 

ვის არ უყვარს მზე?

მზეს ესწრაფვის დიდი არწივი, პატარა ტოროლაც, “ცას წავალო“ რომწკრიალებს ყოველ დილით, აექანება ცისკენ მთროლარი ფრთებით.

პირველ რიგში ბროწეულს უყვარს მზე!

როგორ მწვავს ბროწეულყვავილის ნაელვები გამოსხივებანი! 

მიყვარს ცეცხლური ყვავილი, მზიანეთის სხივმფენარა ალნაკადი ოქრომდინარი, სეფესანთელივით რომ ბრდღვიალებს; მიყვარს მისი გულის ავსებულობა! თითქოს მზე სავსებით შეუწოვიაო.

არა, არა მჯერა, რომ იგი სხვა ყვავილივით დასჭკნეს როდესმე ჩამოსცვივდეს, განქარდეს, ამტვერდეს! არა, არა მჯერა!

მზის ნაბადებია; მის კოკორში დაგუბებული სხივთანაგალობარი; შიგ ჩაწერილია ანკარა სხივთა რაკრაკი; მზისობა უჩანს თითოეულს ნაკვთში.

ყვავილი კი არა, მზის ნაკადულის კამკამია! - ასე იტყვის გულისხმისმყოფელი!

ბუნების ასეთივე საჩუქარი იყო, ჩემს ოცნებას რომ შემოჰხვევია ბროწეულყვავილივით, - მარიტა! ნათლით სავსე, ღიმცრისკროვანი ყვავილი ჩემი ყრმო ... კითხვის გაგრძელება »

ნანახია: 3894 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 03.03.2015 | კომენტარი (0)

აკაკი წერეთელისა და ილია ჭავჭავაძის ,,პოეტის“ შედარება.

  აკაკი წერეთელი და ილია ჭავჭავაძე იყვნენ ქართული რეალიზმის წარმომადგენლები. მე არ დავიწყებ საუბარს მათ სათ საერთო და განმასვავებელ თვისებებზე, რადგან ვფიქრობ , რომ  ეს საკმაოდ შორს წაგვიყვანს.  განსხვავებულობის შესახებ, ყველაზე მოკლედ შეგვიძლია ვთქვათ რომ შემოქმედების თვალსაზრისით აკაკი მსუბუქია, ილია კი - მძიმე. საერთოზე კი ასე მოკლედ თქმა შეუძლებელია.

  ერთ-ერთი საერთო მათთვის არის პოეტისა და პოეზიის დანიშნულების საკითხის განხილვა, რომელსაც ორივე მათგანი აშუქებს ლექსში ,,პოეტი“. 

   ილიას ,,პოეტი’’ იწყება იმით, რომ პოეტის დანიშნულება სულაცა არაა მსმენელთა სმენის დაკბობა. იგი აქვე აღნიშნავს , რომ ის ზეცის მიერაა ქვეყანაზე გამოგზავნილი. ხოლო აკაკის ,,პოეტის“ დასაწყისი რადიკალურად განსხვავებულია. პოეტი ამ შემთხვევაში თავმდაბლობას იჩენს და თავის თავს უგნურსაც კი უწოდებს.  ილია სურვილს იჩენს რომ ერმა ... კითხვის გაგრძელება »

ნანახია: 18794 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 03.02.2015 | კომენტარი (0)

ხევისბერი გოჩა - მამა, ხალხის წინამძღოლი, უზენაესი მსაჯული

 ხევისბერი გოჩა არის ალ. ყაზბეგის ამავე სახელწოდების მოთხრობის მთავარი მოქმედი პირი.  იგი ყოველმხრივ სამაგალითო პიროვენებად წარმოგვიდგება მოთხრობაში. ისაა ადამიანი რომელზედავ ჩაცმულობა ვერავითარ წარმოდგენას ვერ გვიქმნის. ამ შემთხვევაში მისი თვალები მართლაც რომ სულის სარკეა.

  ხევისბერი გოჩას განხილვა, მოცემულ ნაწარმოების მიხედვით რამდენიმე კონტექსტში შეგვიძლია. პირველი ესაა მამა, რომელსაც განსაკუთრებული სიყვარული აკავშირებს ერთადერთ ვაჟთან. მეორე ესაა ხალხის წინამძღოლი, რომელსაც განუსაზღვრელად დადებითი ავტორიტეტი აქვს თავის ხალხში მოპოვებული. მესამე კი ესაა მსაჯული რომელიც თანაბარი სიმკაცრით გამოირჩევა ყველას მიმართ.

   ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ სამივე შემთხვევაში გოჩას ეტალონად მიჩნევა შესაძლებელია. განვიხილოთ თუნდაც როგორც მამა, რომელსაც ძალიან უყვარს თავისი შვილი. ტექსტიდან გამომდინარე მას ხშირად უნდა ჰქონოდა მამაშვილური საუბარი ონის ... კითხვის გაგრძელება »

ნანახია: 1755 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 02.25.2015 | კომენტარი (0)

« 1 2 3 4 »
მოგესალმები, სტუმარი!
ოთხშაბათი, 09.27.2023