მთავარი » 2017 » თებერვალი » 02

თავი X

საქონლისა და მომსახურების წარმოება

 1. წარმოების პროცესის არსი გამომდინარეობს კონვერსიიდან, აქ იგულისხმება მოვლენების ის თანმიმდევრობა, როდესაც რესურსები თანმიმდევრულად გარდაიქმნება პროდუქციად.
 2. კონვერსიის 2 ძირითადი ტიპი:
 • ანალიტიკური - იგულისხმება, რომ ერთი და იმავე სახეობის ნედლეულიდან იწარმოება ერთი რამდენიმე პროფუქტი;
 • სინთეტიკური - იგულისხმება სხვადასხვა მასალიდან პროდუქციის წარმოების პროცესი.
 1. წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების შემადგენელი ნაწილებია:
ნანახია: 1333 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 02.02.2017 | კომენტარი (0)

თავი IX

ბიზნესის ორგანიზაციული სტრუქტურა

 1. ორგანიზაცია არის ადამიანთა ჯგუფი, რომელთა შორის ურთიერთკავშირი განისაზღვრება საერთო მიზნით.
 2. ორგანიზაციული სტრუქტურა მენეჯერების მიერ განსაზღვრული ფორმალური წესების ერთობლიობაა, რომელიც დადგენილია:
 • შრომის  დანაწილების შედეგად ცალკეულ თანამშრომელთა შრომის ოფიციალური დავალებების განაწილებისათვის;
 • მმართველთა კონტროლის სფეროს დადგენისა და ქვეშევრდომების ფუნქციების განსაზღვრისათვის;
 • ყველა იმ ფუნქციის კოორდინატისათვის, რომელიც აუცილებელია ორგანიზაციის, როგორც ერთიანი მექანიზმის საქმიანობისათვუს.
 1. არსებობს 2 ტიპის ორგანიზაციული სტრუქტურა:
ნანახია: 1538 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 02.02.2017 | კომენტარი (0)

მოგესალმები, სტუმარი!
ორშაბათი, 12.04.2023