მთავარი » 2017 » იანვარი » 25

თავი III

ბიზნესის ორგანიზაციის ფორმები

 1. კომპანიები ეკონომიკის სექტორის მიხედვით იყოფიან 2 ძირითად ჯგუფად: მომსახურების სფეროში დასაქმებულ და წარმოების სფეროში დასაქმებულად.
 2. სწრაფად განვითარებადს წარმოადგენს საცალო და საბითუმო ვაჭრობის სფერო.
 3. მსოფლიო კლასიფიკაციით საკუთრების ფორმების მიხედვით კომპანიები იყოფიან:
 • ერთპიროვნულ მფლობელად და ინდივიდუალურ ფირმად - ეს არის ის საწარმო, რომელიც მიეკუთვნება ერთ პიროვნებას, თუმცა მასში შეიძლება დასაქმებული იქნე ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 1539 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 01.25.2017 | კომენტარი (0)

თავი II

ბიზნესის გარემო, ეთიკური და სოციალური პასუხისმგებლობა

 1. თავისუფლების ხარისხი განისაზღვრება სამი გარემოებით:
 • საბაზრო მოთხოვნით;
 • საკუთარი მეწარმეობითი პოტენციალით;
 • იმ შესაძლებლობებით, რომელსაც ქმნის ბიზნესის გარემო.
 1. ბიზნესის გარემო, ეს არის იმ გარეშე ფაქტორების ერთობლიობა, რომლებიც არსებობბენ ბაზრის სამეურნეო სუბიექტების გარეთ და განსაზღვრავენ ამ სუბიექტების ქცევის წესებს ბაზარზე.
 2. ბიზნესის გარემო:
 1. მიკროგარემო მოიცავს:
ნანახია: 1411 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 01.25.2017 | კომენტარი (0)

თავი I

ბიზნესის არსი და მნიშვნელობა

 1. ცნობილია ბიზნესის შემდეგი კონცეფციები:
 • პოზიტიური - ამ კონცეფციის არსი მდგომარეიბს იმაში, რომ ბიზნესი ესმით, როგორც ადამიანების საზოგადოებრივი საქმიანობა საქონლისა და მომსახურების წარმოების მიზნით, რომელიც ხორციელდება საზოგადოების წევრების მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებისათვის;
 • კრიტიკული - ამ კონცეფციის შესაბამისად, ბიზნესი არის ადამიანების საქმიანობის ის სფერო, რომლის საბოლოო მიზანს შეადგენს მოგებისა და შემოსავლების მიღება;
 • პრაგმატული - ეს კონცეფცია ბიზნესს განიხილავს საზოგადოებრივი პროგრესის კონტექსტში, როგორც მოვლენას, რომელიც აუცილებელია როგორც ბიზნესმენებისათვის, რომლებიც გამომდინარეობენ საკუთარი ინტერესებიდან, აგრეთვე საზოგ ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 3360 | დაამატა: tskhvedadze2014 | თარიღი: 01.25.2017 | კომენტარი (0)

მოგესალმები, სტუმარი!
სამშაბათი, 03.05.2024